Tillægsmodul: spildevand og miljø

Spildevandsmodulet har fokus på samfundets brug og udledning af stoffer. Vi går i dybden med renseprocesserne og hvordan udledning af glukose og fosfor påvirker havmiljøet. Vi kommer desuden ind på nitrifikation og denitrifikation i renseprocessen.

Læs om grundmodulet her

BOOK HER