Om KloakLab

KloakLab er BIOFOS’ gratis skoletjeneste til folkeskoler, gymnasier/HF og erhvervsuddannelser

KloakLab er formidling om spildevand, miljø og bæredygtig energi. Vi kobler teori og øvelser til den virkelige verden. I KloakLab kommer eleverne tæt på spildevandets forunderlige verden.

Vi tilbyder forskellige typer af besøg, som er målrettede de enkelte klassetrin.
I vores laboratorie, vil eleverne iført gummihandsker, masker og kitler, arbejde aktivt i vores laboratorium med forsøg, der knytter sig til mekanisk, biologisk og kemisk rensning af spildevand. Eleverne fremlægger øvelserne for hinanden, og diskuterer, hvilke miljø- og klimaudfordringer vi står overfor.

Gennem undersøgelser, opgaver og aktiviteter, bliver store og små klogere på vandets kredsløb, spildevandsrensning og hvordan egne handlinger kan påvirke renseprocessen og havmiljøet.

Vi har udviklet et forberedelsesmateriale til tre af vores besøg, som eleverne skal have gennemgået inden de kommer i KloakLab. Se mere her.

I KloakLab har vi to besøgssteder. KloakLab renseanlæg Avedøre og KloakLab Damhusåen. Vi tilbyder de samme forløb begge steder.

KloakLab har to besøgssteder:

Vi gør opmærksom på, at der bygges om på Damhusåen, og der derfor er begrænset adgang til anlægget på rundvisningen.

For sanserne og forstanden

KloakLab er et læringscenter med fokus på spildevand, miljø og bæredygtig energi. Dine elever får en oplevelse for sanserne og forstanden, når de ser, hvordan spildevand fra titusindvis af husholdninger bliver renset.

Besøget er tilrettelagt med vægt på fagligheden og dialog, hvor eleverne deltager aktivt og udfører naturvidenskabelige gruppeøvelser, der direkte relaterer til det renseanlæg der er lige uden for døren. 
Det er vores ambition at understøtte Fælles Mål bedst muligt. Desuden er vores forløb kompatible med arbejdet med flere Fælles Faglige Fokusområder, så du kan inddrage et besøg hos os i din undervisning. 

Faglighed og indsigt

KloakLab har et af Danmarks største renseanlæg lige uden for døren, og i alle forløb kommer vi ud på anlægget og ser (og lugter) renseprocessen i stor skala. Her bliver teori og øvelser koblet til den virkelige verden, og giver dine elever et aktuelt perspektiv på samfundets udledning af stoffer, klimatilpasning og hvordan vandrensning kan bruges til at producere store mængder af bæredygtig energi.
Et besøg tager ca. 2 1/2 time og kan gennemføres både om formiddagen og eftermiddagen.

I KloakLab kommer eleverne tæt på spildevandets forunderlige verden. Iført gummihandsker, sikkerhedsbriller og kitler arbejder de aktivt i vores laboratorium med forsøg, der knytter sig til mekanisk og biologisk rensning af spildevand. Eleverne fremlægger øvelserne for hinanden, og vi diskuterer hvilke miljø- og klimaudfordringer vi står overfor, samt knytter BIOFOS som virksomhed sammen med FN’s Verdensmål.

Vi tilbyder forløb, som kan understøtte fagene Natur/Teknik, Biologi eller Geografi. Et besøg hos os tager eleverne ud af deres vante omgivelser og skaber en anderledes ramme for oplevelse, fordybelse og motivation så eleverne udvikler deres erkendelse og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Rådnetankene på Avedøre

BIOFOS

BIOFOS er Danmarks største spildevandsselskab. BIOFOS renser spildevandet fra 1,2 millioner indbyggere i hovedstadsområdet på de tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen. Ressourcerne i spildevandet udnyttes til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet.

BIOFOS’ besøgstjeneste er et gratis tilbud til alle skoler, gymnasier/HF og erhvervsuddannelser i Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Københavns, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk kommuner.

Læs mere om BIOFOS her