SJOVE FAKTA OM VAND I DANMARK OG I VERDEN

Vand i Danmark

 • I gennemsnit regner det mere i Jylland end på Sjælland, nemlig 700-900 mm om året i Jylland og 550-650 mm på Sjælland.
 • Som et af de få lande i verden får vi stort set alt vores drikkevand fra grundvandet.
 • Det koster cirka 7 ører for 1 liter koldt vand.
 • Danmark er fyldt med boringer, hvor der bliver pumpet drikkevand op. Der er 6.780 drikkevandsboringer i Danmark.
 • Der er 2.677 almindelige drikkevandsanlæg i Danmark.
 • Fordi der er så mange små øer i Danmark er Danmarks kystlinje 8.750 km lang.
 • Der er 120.000 søer i Danmark, men kun 1.032 har et officielt navn.
 • Søer udgør 1,42 % af Danmarks samlede areal.
 • Tilsammen har alle danske vandløb en længde på 69.000 km. Det er længere en jordens omkreds.
 • I løbet af ens liv drikker man cirka 75.000 liter vand.

Vand i verden

 • Havet udgør 71 % af jordens samlede overflade.
 • 97 % af alt vand i verden findes i havet og man kan derfor ikke drikke det. Yderligere 2 % af verdens vand findes i gletsjere og iskapper på fx Grønland og Antarktis.
 • Det er altså kun 1 % af verdens vand vi rent faktisk kan udnytte til fx drikkevand.
 • Amazonas floden i Sydamerika bidrager med 20 % af verdens samlede ferskvandstilførsel til havet.
 • Hvis alt is i verden smeltede vil vandstanden i hele verden stige med 70 meter.
 • Der er samlet set omkring 1.386.000.000 kubikkilometer (km3) vand i verden. Altså ca. 1,4 milliarder kubikkilometer vand.
 • Omkring 70 % af alt vand mennesker bruger går til landbrug.
 • Stort set alle de største civilizationer i verdenshistorien, som det gamle Egypten og Romerriget , er opstået nær floder og store vandveje.
 • I 2011 opdagede man en sky af vand 12 milliarder lysår fra Jorden, som indeholdt 140 trillioner gange mere vand end den samlede mængde vand på jorden.
 • Verdens højeste vandfald er Angel Falls i Venezuela med et fald på 807 meter. Det er dette vandfald som hovedpersonen i Disney filmen UP, Carl Frederiksen, drømmer om at bo ved.
 • 94 % af alle levende væsner på Jorden lever i havet.
En video der viser bølgerne på havet