SJOVE FAKTA OM VAND OG SPILDEVAND I DANMARK OG I VERDEN

Vand i Danmark

 • I gennemsnit regner det mere i Jylland end på Sjælland, nemlig 700-900 mm om året i Jylland og 550-650 mm på Sjælland.
 • Som et af de få lande i verden får vi stort set alt vores drikkevand fra grundvandet.
 • Det koster cirka 5 ører for 1 liter koldt vand. Halvdelen af den pris går til at få vandet renset igen.
 • Danmark er fyldt med boringer, hvor der bliver pumpet drikkevand op. Der er 6.780 drikkevandsboringer i Danmark.
 • Der er 2.677 almindelige drikkevandsanlæg i Danmark.
 • Fordi der er så mange små øer i Danmark er Danmarks kystlinje 8.750 km lang.
 • Der er 120.000 søer i Danmark, men kun 1.032 har et officielt navn.
 • Søer udgør 1,42 % af Danmarks samlede areal.
 • Tilsammen har alle danske vandløb en længde på 69.000 km. Det er længere en jordens omkreds.
 • I løbet af ens liv drikker man cirka 75.000 liter vand.

.

Vand i verden

 • Havet udgør 71 % af jordens samlede overflade.
 • 97 % af alt vand i verden findes i havet og man kan derfor ikke drikke det. Yderligere 2 % af verdens vand findes i gletsjere og iskapper på fx Grønland og Antarktis.
 • Det er altså kun 1 % af verdens vand vi rent faktisk kan udnytte til fx drikkevand.
 • Amazonas floden i Sydamerika bidrager med 20 % af verdens samlede ferskvandstilførsel til havet.
 • Hvis alt is i verden smeltede vil vandstanden i hele verden stige med 70 meter.
 • Der er samlet set omkring 1.386.000.000 kubikkilometer (km3) vand i verden. Altså ca. 1,4 milliarder kubikkilometer vand.
 • Omkring 70 % af alt vand mennesker bruger går til landbrug.
 • Stort set alle de største civilizationer i verdenshistorien, som det gamle Egypten og Romerriget , er opstået nær floder og store vandveje.
 • I 2011 opdagede man en sky af vand 12 milliarder lysår fra Jorden, som indeholdt 140 trillioner gange mere vand end den samlede mængde vand på jorden.
 • Verdens højeste vandfald er Angel Falls i Venezuela med et fald på 807 meter. Det er dette vandfald som hovedpersonen i Disney filmen UP, Carl Frederiksen, drømmer om at bo ved.
 • 94 % af alle levende væsner på Jorden lever i havet.

.

Spildevand

 • I Danmark renser vi 90-95% af vores spildevand, mens det på verdensplan anslås, at kun 10-15% af spildevandet renses.
 • Der er ca. 750 renseanlæg i Danmark. I 90’erne var der ca. 2000. Mange af dem er blevet slået sammen til større anlæg.
 • Renseanlæg Lynetten er Danmarks største renseanlæg. Her bliver der renset vand fra ca. 650.000 mennesker hver dag.
 • Spildevand kan inddeles i tre kategorier: 1) husspildevand, som er det, der kommer fra husholdninger (så fra toilet, bad, håndvask osv.), 2) tag- og overfladevand, som er regnvand, der lander i kloakken, og 3) industrispildevand, som kommer fra virksomheder og hospitaler.
 • Spildevand løber til renseanlæggene gennem kloakkerne. Det samlede kloakerede areal i Danmark udgør 250.000 hektar, svarende til ca. 6 % af landets areal.
 • Alle afløb har en vandlås indbygget. Det er et bøjet stykke rør, som sikrer, at lugten fra kloakken ikke kommer ind i dit hus.
 • Når man arbejder med spildevand, skal man være vaccineret mod en række sygdomme.
 • Kloakkerne er fyldt med rotter. Det er den almindelige brune rotte, der lever dernede. Den kan blive op til 55 cm fra snude til halespids.
 • En voksen udskiller dagligt ca. 150 g afføring og 1,5 l. urin, som ender på spildevandsrensningscentret sammen med spildevandet.
 • Mange spildevandsanlæg laver gas ud af madrester og afføring i spildevandet. Skraldet fra spildevandet bliver også brændt af, og derved lavet til elektricitet og varme.
Spildevand, rådnetanke og forbrændingsanlæg. Slammet fra spildevandet bliver lavet til gas i rådnetankene, og til varme og elektricitet på forbrændingsanlægget.