Grundmodul + et tillægsmodul

KloakLab er et læringscenter med fokus på spildevand, miljø og bæredygtig energi. Dine elever får en oplevelse for sanserne og forstanden, når de ser, hvordan spildevand fra titusindvis af husholdninger bliver renset.

Fag: Naturvidenskablig grundforløb, biologi, geografi, kemi, bioteknologi.
Trin: 1.-3. g.
Varighed: 2, 5 time

Et gymnasium- og HF-besøg indeholder altid:

Et grundmodul med følgende punkter:

  • Renseanlægget og oplandet
  •  Øvelse: Dissektion af spildevand
  • En grundig introduktion til renseprocessen (mekanisk-, biologisk- og kemisk rensning)
  • Mikroskopi af spildevand
  • Øvelse: biologisk rensning og fremlæggelser
  • Rundvisning

Om forløbet:

Eleverne får et grundigt indblik i spildevandets vej gennem renseanlæggets forskellige renseprocesser, inden det til slut ledes ud i havet. Vi gennemgår et flowchart af renseanlægget for at forstå, hvordan renseanlægget fungerer trin for trin.

Forsøg: Dissektion af spildevand

Eleverne skal, iklædt handsker, sikkerhedsbriller og kitler, dissekere en spildevandsprøve i mindre grupper. Grupperne bliver udstyret med pincetter og testkit, som skal bruges under dissektionen. Det er en oplevelse, som vil være grænseoverskridende for nogle, men samtidig vil blive husket, netop fordi det er helt specielt at få lov til at arbejde med spildevand helt tæt på. Spildevandet er naturligvis helt ufarligt. Dissektionsforsøget er en forsimplet udgave af den rensning, som foregår på renseanlægget.
Det eleverne finder i spildevandet danner efterfølgende grundlag for en fælles samtale om, hvad renseanlægget renser spildevandet for – og hvordan det ville påvirke naturen, hvis vi ikke gjorde det.

Mikroskopi

Vi dykker ned i spildevandet og for at forstå på den biologiske renseproces, hvor bakterier renser spildevandet for glukose og ammonium. Eleverne går på opdagelse i spildevandet sammen med underviseren, når vi bruger mikroskopi til at lede efter levende bakterier og mikroorganismer i spildevand – hentet fra renseanlægget lige uden for.

Forsøg: Biologisk rensning og kemisk rensning.

Eleverne laver forsøg, som vil understøtte deres forståelse af den biologiske rensning. De skal bruge spildevandet fra dissektionsforsøget, som nu skal renses for glukose. I forsøgene er der fokus på at forstå, hvordan den biologiske rensning foregår og påvirkes af kemikalier fra f.eks. rengøringsmidler. Eleverne fremlægger deres forsøg gruppevis for klassen og forsøger i samspil med underviseren at forklare, hvad der er sket.

Rundvisning

Rundvisningen er altid en del af besøget hos BIOFOS. Eleverne kommer med rundt og ser (og lugter!) renseanlægget, hvor især de store forklaringstanke og luftningstankene med biologisk rensning, ofte er populære. Her bliver mængder og kapacitet meget synligt.


Vælg et tillægsmodul til grundmodulet med det fokusområde som der ønskes at gå nærmere i dybden med:

Tillægsmodul: Spildevand og miljø

Læs mere her

Tillægsmodul: Spildevand og klimatilpasning
Læs mere her

Tillægsmodul: Energi og ressourcer i spildevand
Læs mere her

BOOK HER