Fælles faglige fokusområder

Et besøg i KloakLab understøtter arbejdet med fællesfaglige undervisningsforløb

En vigtig faktor for et besøg hos BIOFOS er, at eleverne oplever og får forståelse for sammenhængen mellem naturfagene og lokalsamfundet.

Fællesfaglige fokusområder

Vores temaforløb

KloakLabs temaforløb har “miljø”, “klima” og “energi og ressourcer” som fokusområder. Vores forløb understøtter disse fællesfaglige fokusområder;

– Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget
– Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan
– Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer
– Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer
– Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

Et besøg i KloakLab vil derfor være et godt supplement til et undervisningsforløb, da eleverne her får mulighed til at koble teori til virkelighed og får en nærværende faglig indsigt i rensning af spildevand.