Spildevandsrensning i BIOFOS

BIOFOS renser vandet for 1, 2 mio. indbyggere og flere hundrede virksomheder i hovedstadsområdet på vores tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen.

Spildevandet renses for organisk og uorganisk indhold samt næringssalte i form af kvælstof og fosfor. Når spildevandet har været i gennem flere rensetrin, ledes det rensede spildevand ud til recipienterne Øresund og Køge Bugt.

Det rensede spildevand fra Lynetten og Damhusåen ledes via havledning ca. 1,5 km ud i Øresund. Renset spildevand fra Renseanlæg Avedøre ledes via havledninger på 1,1 km ud i Køge Bugt.

RENSEPROCESSEN

Brug bare et minut, til at opleve spildevandets vej fra afløb til det renset returnerer til havet og bliver en del af vandets kredsløb.

Se videoen her

Energi og ressourcer

BIOFOS er grundlæggende en cirkulær virksomhed, der udnytter ressourcerne i spildevandet til fordel for hovedstadsområdet. Vi har overskud på energibalancen, hvilket kort sagt betyder, at vi sælger mere energi, end vi køber til drift af vores anlæg. Den energi, vi sælger i form af biogas, fjernvarme og el, er grøn energi, som vi leverer til forsyningsnettet.

Og vi arbejder målrettet på at gøre vores renseanlæg til ressourceanlæg, hvor alle spildevandets ressourcer genindvindes. Det er eksempelvis fosfor som landbruget efterspørger. 

Vi skaber værdi af det organiske affald fra køkkenvask og toilet, der skylles ud i afløbssystemet ved at omdanne det til biogas i vores rådnetanke.
Den energirige og grønne biogas opgraderes til bygas og bionaturgas, der via forsyningsnettet forsyner hovedstadsområdets indbyggere med energi til madlavning og varme til boligen.

Miljø- og klima

BIOFOS arbejder med miljø- og klimaområdet igennem et struktureret og forpligtende miljø- og klimaarbejde, som er forankret i virksomhedens certificerbare ledelsessystem. Her finder du basisinformationer om vores arbejde med spildevandsrensning, klima og miljø. 

Læs mere om BIOFOS miljø og klima her