KloakLab I Klassen

Pga. covid-19 kan vi ikke besøge klasserne i øjeblikket

Book forløb ved at kontakte os på tlf. nr. 9363 7013 el cam@biofos.dk

I stedet tilbyder vi “Kassen i Klassen”

Kassen i Klassen er et undervisningsforløb til lærere i BIOFOS’ ejerkommuner. Kassen indeholder lærervejledning og elevhæfte, samt alle de materialer der skal bruges til at lave elevforsøg!

Forløbet er en “light” version af “KloakLab i Klassen” og guider læreren igennem vandets kredsløb, spildevand og rensning af spildevand. Forsøgene understøtter den teoretiske viden på en sjov og lærerig måde.
Kassen kan lånes gratis i en uge.

Lærervejledning og elevhæfte kan tilsendes – også selvom man ikke ønsker at låne kassen!

Skriv eller ring for at booke kassen på
cam@biofos.dk – tlf. nr. 9363 7013KloakLab I Klassen er KloakLabs nye gratis tilbud målrettet til de 3. og 4. klasser, fra vores ejerkommuner som har lang vej ud til vores anlæg og derfor ikke kan nå at komme herud med bus og tog til et forløb.
I stedet for at komme til os, kommer vi nu til jer!

Vi pakker bilen

Et besøg af KloakLab I klassen kræver ikke andet end, at du sørger for et lokale vi kan være i.
Vi pakker bilen med alt det udstyr vi skal bruge!

Vi har blandt andet vores helt nye sorteringsspil med, som på en legende måde giver eleverne viden om, hvad der må komme i toilettet, hvad der skal smides i skraldespanden, og hvordan vi udnytter de ressourcer, der er i spildevandet.

Forløbet varer 3 lektioner og indeholder viden om vandets kredsløb og processen på renseanlægget.

Vi skal selvfølgelig også finde ud af, hvad der sker med havmiljøet, hvis vandet ikke bliver renset.
Eleverne arbejder undersøgende med forskellige forsøg og skal lave deres egen model af et rensningssystem.

Illustration af vandets vej gennem renseanlægget, hvor udvinding af ressourcer undervejs bliver til strøm og biogas. Illustrationen danner udgangspunkt for en snak med eleverne om hvordan BIOFOS udnytter ressourcer i spildevandet.

Vi glæder os til at komme på besøg i DIN klasse!