X Gymnasium og HF

KloakLAB tilbyder besøg til gymnasieelever fra 1. til 3. g. i STX, HHX, HTX, HF og VUC

KloakLab har fokus på både metode og teori i vores forløb. Hos KloakLab oplever eleverne, hvordan naturfagene supplerer hinanden. Undervejs i et forløb arbejder eleverne med forskellige øvelser, som de skal diskutere med hinanden og efterfølgende fremlægge for resten af klassen. KloakLab er formidling om spildevand, miljø og bæredygtig energi. Vi kobler teori og øvelser til den virkelige verden.

Efter et besøg har eleverne viden om:

 • 1

  Indblik i vandressourcer, deres udnyttelse og forvaltning

 • 2

  Forståelse af vandets kredsløb og deres egen rolle i det

 • 3

  Indsigt i principperne bag den biologiske, mekaniske og kemiske rensning

 • 4

  Forståelse for vandets samfundsmæssige betydning i relation til ressource-, forsynings-og miljøproblematikker