Tillægsmodul: Energi og ressourcer i spildevand

På renseanlægget producerer vi store mængder biogas. Vi bruger en model til at forstå hvordan produktionen af biogas foregår. Vi har især fokus på, hvordan slam og andre ressourcer fra spildevandet bruges i produktionen af biogas.

Læs om grundmodulet her

BOOK HER