Fra spildevand til ressourcevand

Fosfor og den cirkulære økonomi

Fag: Biologi, geografi, fysik/kemi
Trin: 7.-9. klasse
Varighed: 2,5 time

FØR BESØGET er det vigtigt at klassen har gennemgået forberedelsesforløbet

Fra spildevand til ressourcevand
– fosfor og den cirkulære økonomi

er et forsøgsbaseret undervisningstilbud, hvor cirkulær økonomi og genanvendelse af fosfor er i fokus.

Forberedelse på skolen

Som noget nyt har vi lavet et helt forløb, hvor eleverne allerede på skolen skal arbejde med renseprocessen og introduceres til fosfor og cirkulær økonomi. Det betyder at eleverne får den fornødne forforståelse til at arbejde videre ved besøget hos KloakLab.

Før-forløbet er nemt at gå til både for eleverne og for dig som lærer. Vi samlet relevante tekster, forsøg og små opgaver. Du kan finde forløbet på følgende link.

Fra spildevand til ressourcevand – fosfor og den cirkulære økonomi

Fosfor er et naturligt mineral, hvor jordens naturlige kilder er ved at være brugt op. Spildevand indeholder en stor del fosfor, som bl.a. kommer fra vaskepulver, fra overskydende gødning fra markerne og så udskiller vi mennesker fosfor gennem urinen.

I laboratoriet arbejder vi med forskellige forsøg og teori der underbygger forståelsen af, hvorfor det er vigtigt at samfundet og virksomheder tænker på genanvendelse.

Udfældning af fosfor fra slamaske

Vores nye særudviklede forsøg, tager virkeligheden med helt ind i vores laboratoriet, hvor eleverne skal afprøve den metode der i fremtiden skal bruges i stor skala, til at skille fosfor fra jernet i slamasken.

Fosfor udfældet fra slamaske

Efterarbejde

Vi lægger vægt på, at arbejdet med et fagligt emne skal bearbejdes både før og efter et besøg. Vi har derfor i vores undervisningsforløb også udarbejdet opgaver eleverne kan arbejde med efter de har været på besøg i KloakLab.

Du vil blandt andet på dagen modtage et sæt af vores renseproceskortspil, som I sammen med et par små opgaver kan afslutte forløbet af med hjemme på skolen. Find opfølgningsopgaverne her.

Rundvisning

Rundvisningen er altid en del af besøget hos BIOFOS. Eleverne kommer med rundt og ser (og lugter!) renseanlægget, hvor især de store forklaringstanke og luftningstankene (biologisk rensning) ofte er populære. Her bliver mængder og kapacitet meget synligt.
Undervejs følger vi op på det eleverne har lært om i forberedelsesforløbet.

Rundvisning

Fælles faglige fokusområder

Igennem forløbet kommer eleverne til at lære mere spildevandsrensning, derudover om biologien, geografien og kemien omkring fosfor og forståelsen omkring cirkulær økonomi. De skal hjemme på skolen bl.a. lære om hvordan vi mennesker har og bruger fosfor i kroppen, hvordan fosfor påvirker planter. Derudover skal eleverne arbejde med transporten af fosfor og de politiske udfordringer, der kan være ved at være afhængige af et råstof som bliver gravet op fra miner i eksempelvis Marokko. Vi er ved at løbe tør for fosfor, så hvordan kan vi udnytte de ressourcer vi ved findes i spildevandet. Vi kender teknologien bag at få fosfor renset rent ud af den overskydende, så hvorfor gør man det ikke allerede.
Eleverne skal i forløbet arbejde med følgende fælles faglige fokusområde

Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

  • Eleverne kommer til at arbejde med egne undersøgelser af lokalområdet.
    – -Det gør de ved to forsøg som eleverne skal arbejde med på besøget hos KloakLab. I det ene forsøg skal de påvise hvordan den kemiske rensning på et renseanlæg fungerer og i det andet forsøg skal de så igen udskille fosforen fra ægte slamaske fra renseanlægget. Eleverne skal vha. af samme metode om industrien kan benytte lave et forsøg, hvor de laver jernfosfat fra slamaske om til calciumfosfat.
  • Eleverne kommer til at arbejde med interessemodsætninger, så eleverne har mulighed for at tage stilling.
    – Det skal de bl.a. i forhold til at tage stilling til hvilke udfordringer der kan være ved cirkulær økonomi, når der er forskellige interesser at forholde sig til. Og diskutere hvilke problemstillinger det kan give.

Inden forløbet

Det vigtigt at eleverne har lært om renseprocessen og været igennem forberedelsesmaterialet, for at kunne gennemføre MiljøMissionen.

Vi gennemgår ikke renseprocessen ved dette besøg, men eleverne skal løse opgaver på baggrund af den viden de har fået gennem undervisningsforløbet, som er tilrettelagt af KloakLab.


KloakLab står klar med kompetente formidlere, og glæder os til at dele ud af vores faglige viden. Formidleren håndterer den almene klassestyring under besøget, men vi forventer at den ansvarlige lærer/underviser deltager i forløbet og tager sig af de situationer der må opstå, hvis elever/studerende bliver mere støjende eller på anden vis forstyrrer forløbet.

Forløbet tilbydes på

Det med sikkerhed og ansvar:

Vi gør opmærksom på at jeres besøg på renseanlægget er på eget/skolens ansvar, og det er læreren/underviseren der har ansvaret for eleverne/holdet under hele besøget.
Det er ikke tilladt at gå rundt på anlægget uden en formidler.
Renseanlægget er en arbejdsplads med mere end 50 aktive medarbejdere, maskiner og bassiner med spildevand. Derfor er der en række sikkerhedsregler, som I skal følge. Af hensyn til trafik og anlæg skal de besøgende holde sig samlet og til enhver tid følge formidlerens anvisninger.

BIOFOS har ikke ansvar for personlige ejendele.