Dissektion af spildevand

+ et fokusområde

Fag: Biologi, geograf, fysik/kemi
Trin: 7.-9. klasse
Varighed: 2,5 time

Grundmodulet er kernen i vores fortælling om renseanlægget og indgår derfor i alle forløb til 7.-9. klasse. Et besøg hos KloakLab består derfor altid af grundmodul + et valgfrit fokusområde. Herunder findes et overblik over, hvad grundmodulet indeholder.

Et grundmodul indeholder altid:

 • Kloakken og spildevand i et historisk perspektiv
 • Vandets kredsløb
 • Øvelse: Dissektion af spildevand
 • Grundig introduktion til renseprocesserne (mekanisk, biologisk og kemisk rensning)
 • Mikroskopi af spildevand
 • Øvelse og fremlæggelse af forsøg med gær
 • Rundvisning på renseanlægget
  (rækkefølgen er vejledende)

Fokusområde:

Man skal tilvælge et af følgende fokusområder:

 1. Spildevand og miljø
  I dette modul er der fokus på samfundets brug og udledning af stoffer. Vi går i dybden med renseprocesserne og hvordan udledning af fx glukose og fosfor kan påvirke havmiljøet og hvilke konsekvenser det kan have.
 2. Klimatilpasning og spildevand
  Klimamodulet omhandler udfordringerne i forbindelse med klimasikring af byer, når der falder voldsom regn og skybrud. Udfordringerne anskues i høj grad også i forhold til renseanlægget og den massive mængde vand, som løber ned i kloakken, ud på anlægget og presser kapaciteten og rensekvaliteten.
 3. Energi og ressourcer i spildevandet
  På renseanlægget producerer vi store mængder biogas. Vi har her fokus på, hvordan slam og andre ressourcer fra spildevandet bruges i produktionen af biogas. Der er også fokus på cirkulær økonomi og hvilken rolle BIOFOS spiller i den. 

Om forløbet:

I forløbet gennemgår vi et flowchart af renseanlægget for at forstå, hvordan renseanlægget fungerer trin for trin. Eleverne får et overblik over spildevandets vej gennem renseanlæggets forskellige renseprocesser, inden det til slut ledes ud i havet.

Forsøg: Dissektion af spildevand

Eleverne skal, iklædt handsker og sikkerhedsbriller, dissekere deres egen spildevandsprøve. Gruppevis bliver de udstyret med pincetter og testkit, som skal bruges i deres dissektion. Det er en oplevelse, som vil være grænseoverskridende for nogle, men samtidig vil dissektionen blive husket, netop fordi det er helt specielt at få lov til at arbejde med spildevand helt tæt på. Spildevandet er naturligvis helt ufarligt. Dissektionens-forsøget er en forsimplet udgave af den rensning, som foregår på renseanlægget.
Det eleverne finder i spildevandet danner efterfølgende grundlag for en fælles samtale om, hvad renseanlægget renser spildevandet for – og hvordan det ville påvirke naturen, hvis vi ikke gjorde det.

Mikroskopi

Vi dykker ned i spildevandet og for at forstå på den biologiske renseproces, hvor bakterier renser spildevandet for glukose og ammonium. Eleverne går sammen med underviseren på opdagelse i spildevandet, når vi bruger mikroskopi til at lede efter levende bakterier og mikroorganismer i spildevand hentet fra renseanlægget lige uden for.

Forsøg: Biologisk rensning

Eleverne laver forsøg, som vil understøtte deres forståelse af den biologiske rensning. De skal bruge spildevandet fra dissektionsforsøget, som nu skal renses for glukose. I forsøgene er der fokus på at forstå, hvordan den biologiske rensning foregår og påvirkes af kemikalier fra f.eks. rengøringsmidler. Eleverne fremlægger deres forsøg gruppevis for klassen og forsøger i samspil med underviseren at forklare, hvad der er sket.

Verdensmål

Hos BIOFOS integrerer vi verdensmålene i vores strategi for forretningsmål.
Derfor har vi selvfølgelig også fokus på det i KloakLab, hvor eleverne stifter bekendtskab med de verdensmål BIOFOS har udvalgt, gennem en aktiv snak om hvilke verdensmål der passer ind i arbejdet med spildevandsrensning.

Rundvisning

Rundvisningen er altid en del af besøget hos BIOFOS. Eleverne kommer med rundt og ser (og lugter!) renseanlægget, hvor især de store forklaringstanke og luftningstankene (biologisk rensning) ofte er populære. Her bliver mængder og kapacitet meget synligt.

Rundvisning
Elever på rundvisning

Inden forløbet:

Som forberedelse til et besøg vil det være en god ide at bruge hjemmesiden: www.vandetsvej.dk  Se evt. videoen om vandet kredsløb og renseanlæg.

KloakLab står klar med kompetente formidlere, og glæder os til at dele ud af vores faglige viden. Formidleren håndterer den almene klassestyring under besøget, men vi forventer at den ansvarlige lærer/underviser deltager i forløbet og tager sig af de situationer der må opstå, hvis elever/studerende bliver mere støjende eller på anden vis forstyrrer forløbet.

Det med sikkerhed og ansvar:

Vi gør opmærksom på at jeres besøg på renseanlægget er på eget/skolens ansvar, og det er læreren/underviseren der har ansvaret for eleverne/holdet under hele besøget.
Det er ikke tilladt at gå rundt på anlægget uden en formidler.
Renseanlægget er en arbejdsplads med mere end 50 aktive medarbejdere, maskiner og bassiner med spildevand. Derfor er der en række sikkerhedsregler, som I skal følge. Af hensyn til trafik og anlæg skal de besøgende holde sig samlet og til enhver tid følge formidlerens anvisninger.

BIOFOS har ikke ansvar for personlige ejendele.

Forløbet tilbydes på

BOOK HER