Fra spildevand til havvand

Fag: Natur/teknologi
Trin: 5.-6. klasse
Varighed: 2,5 time

Eleverne kommer tæt på spildevandets forunderlige verden. De får indsigt i, hvilken rolle de selv spiller i vandets og naturens store kredsløb. I vores laboratorium arbejder eleverne aktivt med forsøg der knytter sig til biologisk rensning af spildevand

Vi dykker ned i den mikrobiologiske verden og arbejder med den biologiske renseproces hvor eleverne bl.a. undersøger hvordan husholdningskemikalier (rengøringsmidler) påvirker renseprocessen. Eleverne laver små forsøg og fremlægger resultatet for hinanden. Vi ser i mikroskop og ser på alt det liv som er i en dråbe spildevand. Vi går ud og ser (og lugter) renseanlægget.

Forløbet indeholder:

 • Kloakken og spildevand i et historisk perspektiv
 • Vandets kredsløb
 • Diskussion om vandforbrug og den daglige produktion af spildevand
 • Øvelse: hvad indeholder spildevand.
 • Gennemgang af renseprocesserne (mekanisk og biologisk rensning)
 • Mikroskopi af spildevand
 • Gruppeøvelse og fremlæggelser
 • Rundvisning på renseanlægget
  (rækkefølgen er vejledende)
 • FN’s Verdensmål set fra BIOFOS’ vinkel

Om forløbet:

Forløbet er tilrettelagt med vægt på faglighed og dialog, hvor eleverne deltager aktivt og udføre naturvidenskabelig gruppeøvelse.
Inden forløbet og forventninger:
Som forberedelse til et besøg vil det være en god ide at bruge hjemmesiden: www.vandetsvej.dk
Se evt. videoen om vandet kredsløb og renseanlægget.

KloakLab står klar med kompetente formidlere, og glæder os til at dele ud af vores faglige viden. Formidleren håndterer den almene klassestyring under besøget, men vi forventer at den ansvarlige lærer/underviser deltager i forløbet og tager sig af de situationer der må opstå, hvis elever/studerende bliver mere støjende eller på anden vis forstyrrer forløbet.

Det med sikkerhed og ansvar:

Vi gør opmærksom på at jeres besøg på renseanlægget er på eget/skolens ansvar, og det er læreren/underviseren der har ansvaret for eleverne/holdet under hele besøget.Det er ikke tilladt at gå rundt på anlægget uden en formidler.
Renseanlægget er en arbejdsplads med mere end 50 aktive medarbejdere, maskiner og bassiner med spildevand. Derfor er der en række sikkerhedsregler, som I skal følge. Af hensyn til trafik og anlæg skal de besøgende holde sig samlet og til enhver tid følge formidlerens anvisninger. BIOFOS har ikke ansvar for personlige ejendele.

Forløbet tilbydes på:

Brug hjemmesiden vandetsvej.dk til at forberede jeres besøg. Du finder siden her.