Spildevand, miljø
Forbrug og adfærd

Emner: Miljøkendskab, forbrug, adfærd, økologi.
Varighed: 2,5 time

Vi oplever nogen gange at vores booking kalender ser helt optaget ud. Er det tilfældet for dig, så prøv en anden browser eller ring til os, så finder vi en løsning!

Målrettede besøg til SOSU og erhversstuderende

Vi tilpasser besøget, så det passer med dine studerendes uddannelsesforløb, besøget er relevant for studerende på erhvervsuddanelser sin fx SOSU, frisør, rengøring, VVS, hotel- og restaurationsbranchen.Vi tager udgangspunkt i de studerendes hverdag, hvad enten de arbejder med fx kemikalier i rengøring eller er i kontakt med spildevand.

Vi gennemgår et flowchart af renseanlægget for at forstå, hvordan renseanlægget fungerer trin for trin. De studerende får et overblik over spildevandets vej gennem renseanlæggets forskellige renseprocesser, inden det til slut ledes ud i havet.

De studerende får en grundig introduktion i, hvordan vi renser spildevandet på renseanlægget.

Gennem en række forsøg med biologisk rensning af spildevandetundersøger de studerende, hvordan forskellige kemikalier påvirker renseprocessen.

Verdensmål

Hos BIOFOS integrerer vi verdensmålene i vores strategi for forretningsmål.
Derfor har vi selvfølgelig også fokus på det i KloakLab, hvor eleverne stifter bekendtskab med de verdensmål BIOFOS har udvalgt, gennem en aktiv snak om hvilke verdensmål der passer ind i arbejdet med spildevandsrensning.

Rundvisning

Rundvisningen er altid en del af besøget hos BIOFOS. Eleverne kommer med rundt og ser (og lugter!) renseanlægget, hvor især de store forklaringstanke og luftningstankene (biologisk rensning) ofte er populære. Her bliver mængder og kapacitet meget synligt.

Rundvisning
Elever på rundvisning

Inden forløbet:

Som forberedelse til et besøg vil det være en god ide at bruge hjemmesiden: www.vandetsvej.dk  Se evt. videoen om vandet kredsløb og renseanlæg.

KloakLab står klar med kompetente formidlere, og glæder os til at dele ud af vores faglige viden. Formidleren håndterer den almene klassestyring under besøget, men vi forventer at den ansvarlige lærer/underviser deltager i forløbet og tager sig af de situationer der må opstå, hvis elever/studerende bliver mere støjende eller på anden vis forstyrrer forløbet.

Det med sikkerhed og ansvar:

Vi gør opmærksom på at jeres besøg på renseanlægget er på eget/skolens ansvar, og det er læreren/underviseren der har ansvaret for eleverne/holdet under hele besøget.
Det er ikke tilladt at gå rundt på anlægget uden en formidler.
Renseanlægget er en arbejdsplads med mere end 50 aktive medarbejdere, maskiner og bassiner med spildevand. Derfor er der en række sikkerhedsregler, som I skal følge. Af hensyn til trafik og anlæg skal de besøgende holde sig samlet og til enhver tid følge formidlerens anvisninger.

BIOFOS har ikke ansvar for personlige ejendele.

Forløbet tilbydes på

BOOK HER