Spildevand, miljø
Forbrug og adfærd

Emner: Miljøkendskab, forbrug, adfærd, økologi.
Varighed: 2,5 time

Dette forløb er vores grundforløb tilpasset erhvervsuddannelser. Vi har mulighed for at tilpasse jeres besøg, så det passer med dine studerendes uddannelsesforløb, fx SOSU, frisør, rengøring, VVS, hotel- og restaurationsbranchen.

Vi tager udgangspunkt i de studerendes hverdag, hvad enten de arbejder med fx kemikalier i rengøring eller er i kontakt med spildevand.

Vi gennemgår et flowchart af renseanlægget for at forstå, hvordan renseanlægget fungerer trin for trin. De studerende får et overblik over spildevandets vej gennem renseanlæggets forskellige renseprocesser, inden det til slut ledes ud i havet.

Rundvisning

Rundvisningen er altid en del af besøget hos BIOFOS. Eleverne kommer med rundt og ser (og lugter!) renseanlægget, hvor især de store forklaringstanke og luftningstankene (biologisk rensning) ofte er populære. Her bliver mængder og kapacitet meget synligt.

Rundvisning
Elever på rundvisning

Inden forløbet:

Som forberedelse til et besøg vil det være en god ide at bruge hjemmesiden: www.vandetsvej.dk. Se evt. videoen om vandet kredsløb og renseanlæg.

KloakLab står klar med kompetente formidlere, og glæder os til at dele ud af vores faglige viden. Formidleren håndterer den almene klassestyring under besøget, men vi forventer at den ansvarlige lærer/underviser deltager i forløbet og tager sig af de situationer der må opstå, hvis elever/studerende bliver mere støjende eller på anden vis forstyrrer forløbet.

Forløbet tilbydes på

Sikkerhed og ansvar:

Vi gør opmærksom på at jeres besøg på renseanlægget er på eget/skolens ansvar, og det er læreren/underviseren der har ansvaret for eleverne/holdet under hele besøget.

Det er ikke tilladt at gå rundt på anlægget uden en formidler.

Renseanlægget er en arbejdsplads med mere end 50 aktive medarbejdere, maskiner og bassiner med spildevand. Derfor er der en række sikkerhedsregler, som I skal følge.

Af hensyn til trafik og anlæg skal de besøgende holde sig samlet og til enhver tid følge formidlerens anvisninger.

BIOFOS har ikke ansvar for personlige ejendele.

BOOK HER