Klimaet på Spil

Fag: Geografi, fysik/kemi, samfundsfag
Trin: 8.-9. klasse, Gymnasie/HF
Varighed: 2,5 time
Forberedelse: 4 lektioner

Spillet kan kun gennemføres med minimum 12 deltagere!

FØR BESØGET vil det være en fordel at klassen har gennemgået forberedelsesmaterialet

Hvordan kan vi løse klimaudfordringerne, hvilke af de mange løsninger skal vi vælge, og hvordan finder man frem til de bedste beslutninger? Det sætter vores nye forløb “Klimaet på Spil” fokus på. 

Klimaet på spil er KloakLabs nye og unikke forløb, udviklet i samarbejde med PlayCircle. Forløbet er bygget om et spil, hvor eleverne bliver delt op i grupper, der repræsenterer forskellige aktører inden for f.eks. erhverv, politik og samfund, som alle kan gøre en forskel for klimaet.

En af aktørerne er naturligvis BIOFOS, så eleverne får også en forståelse for, hvordan spildevandsrensning kan være med til at bidrage med gode klimaløsninger, og hvordan BIOFOS arbejder sammen med samfundets andre aktører.

I løbet af spillet skal grupperne vælge de løsninger, som de synes er de bedste. Nogle løsninger giver mange klimapoint nu og her, nogle er dyre og langvarige, men giver måske rigtig mange point i det samlede klimaresultat. Nogle løsninger påvirker flere aktører, og nogle giver måske endda helt nye muligheder i fremtiden.

På den måde er det klassen, der i fællesskab bestemmer, hvordan de vil løse klimaudfordringen!

“Klimaet på spil” er et samarbejdsspil. Klassen vinder – eller taber – som et hold!

Super koncept, der giver et godt indblik i hvordan og hvorfor de forskellige sektorer i samfundet alle skal være med til at gøre en forskel. Det bliver synligt for eleverne, at når de tager et valg, påvirker det andre sektorer. Det var helt tydeligt at se, at de blev overrasket første gang en prioritering fra en sektor, gav dem selv flere brikker f.eks.” Udtalelse fra lærer efter et besøg


Efter forløbet har eleverne:

  • Viden om, hvordan produktion, forbrug, politik osv. hænger sammen og påvirker hinanden
  • Evner til at vurdere og argumentere for forskellige løsningsforslag i forhold til klimaændringer 

Forløbet kan specifik understøtte arbejdet med de fællesfaglige fokusområder Den enkelte og samfundets udledning af stoffer, Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan eller Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår.

Forløbet understøtter på denne måde:

  • Eleverne kommer til at arbejde med egne undersøgelser af lokalområdet.
    – I forberedelsesmaterialet skal eleverne undersøge forskellige klimaforandringers påvirkning af Danmark.
  • Eleverne kommer til at arbejde med interessemodsætninger, så eleverne har mulighed for at tage stilling.
    – I løbet af spillet skal eleverne løse forskellige interessemodsætninger og tage stilling til, hvilke klimatiltag der skal prioriteres. Er det fx forbrugerne eller erhvervslivet der skal CO2 beskattes, og har vi også et ansvar i udlandet?
Brikkerne lægges ved de handlinger eleverne vælger at satse på
Undervejs bliver der debatteret og argumenteret

Bemærk: Alle forløb hos KloakLab begynder med en rundtur på anlægget – så gør dig klar til at se, høre og ikke mindst lugte spildevandet! Her bliver mængder og kapacitet meget synligt.

Rundvisning
Elever på rundvisning

Forberedelse på skolen

Under spillet skal eleverne agere som forskellige aktør-grupper. Det skal de være forberedt på inden de kommer ud til os i KloakLab. Derfor er det vigtigt, at de har gennemført forberedelsesmaterialet.

I KloakLabs eget forberedelsesmateriale lærer eleverne inden besøget om rensning af spildevand og klima. De bliver klædt på til at tage beslutninger om spillets mange muligheder for tiltag, der kan gavne klimaet.

Forberedelsesforløbet er nemt at gå til både for eleverne og for dig som lærer. Vi har samlet relevante tekster, forsøg og små opgaver. Du kan finde forløbet på følgende link:

Efterarbejde

Vi lægger vægt på, at arbejdet med et fagligt emne skal bearbejdes både før og efter et besøg. Vi har derfor i vores undervisningsforløb også udarbejdet opgaver eleverne kan arbejde med efter de har været på besøg i KloakLab.

Klassen får et sæt af vores renseproceskortspil med hjem, som I sammen med et par små opgaver kan afslutte forløbet med hjemme på skolen. Find opfølgningsopgaverne her.


Forløbet tilbydes på

KloakLab Renseanlæg Damhusåen

Sikkerhed og ansvar:

Vi gør opmærksom på at jeres besøg på renseanlægget er på eget/skolens ansvar, og det er læreren/underviseren der har ansvaret for eleverne/holdet under hele besøget.

Det er ikke tilladt at gå rundt på anlægget uden en formidler.

Renseanlægget er en arbejdsplads med mere end 50 aktive medarbejdere, maskiner og bassiner med spildevand. Derfor er der en række sikkerhedsregler, som I skal følge.

Af hensyn til trafik og anlæg skal de besøgende holde sig samlet og til enhver tid følge formidlerens anvisninger.

BIOFOS har ikke ansvar for personlige ejendele.