Spildevandsrensning 7.-9. klasse

Fag: Biologi, geograf, fysik/kemi
Trin: 7.-9. klasse
Varighed: 2,5 time

Vi oplever nogen gange at vores booking kalender ser helt optaget ud. Er det tilfældet for dig, så prøv en anden browser eller ring til os, så finder vi en løsning!

Dette besøg tager eleverne med på en grundig gennemgang af renseprocessen. Eleverne kommer tæt på spildevandets forunderlige verden og følger på rundvisningen vandets vej gennem renseanlægget.

I vores laboratorium gennemgår vi et flowchart af renseanlægget, der giver et overblik over spildevandets vej gennem renseanlæggets forskellige renseprocesser, inden det til slut ledes ud i havet.
Undervejs arbejder eleverne med forsøg der underbygger deres viden om og forståelse for de enkelte trin i renseprocessen.

Eleverne skal i grupper bl.a. dissekere en spildevandsprøve, lave forsøg der illustrerer biologisk rensning samt et forsøg med bundfældning af fosfor. De skal anvende laboratorieudstyr, bruge test-kit og følge forsøgsvejledninger.

Forsøg og teori følges op af fremlæggelser og diskussion, der øver eleverne i at argumentere og præsentere forsøgsresultater.

Verdensmål

Hos BIOFOS integrerer vi verdensmålene i vores strategi for forretningsmål.
Derfor har vi selvfølgelig også fokus på det i KloakLab, hvor eleverne stifter bekendtskab med de verdensmål BIOFOS har udvalgt, gennem en aktiv snak om hvilke verdensmål der passer ind i arbejdet med spildevandsrensning.

Rundvisning

Rundvisningen er altid en del af besøget hos BIOFOS. Eleverne kommer med rundt og ser (og lugter!) renseanlægget, hvor især de store forklaringstanke og luftningstankene (biologisk rensning) ofte er populære. Her bliver mængder og kapacitet meget synligt.

Rundvisning
Elever på rundvisning

Inden forløbet:

Som forberedelse til et besøg, vil det være en god ide at eleverne har orienteret sig om renseprocessen.
KloakLabs undervisningsforløb gennemgår alle trinene med opgaver og forsøg.

KloakLab står klar med kompetente formidlere, og glæder os til at dele ud af vores faglige viden. Formidleren håndterer den almene klassestyring under besøget, men vi forventer at den ansvarlige lærer/underviser deltager i forløbet og tager sig af de situationer der må opstå, hvis elever/studerende bliver mere støjende eller på anden vis forstyrrer forløbet.

Forløbet tilbydes på

Det med sikkerhed og ansvar:

Vi gør opmærksom på at jeres besøg på renseanlægget er på eget/skolens ansvar, og det er læreren/underviseren der har ansvaret for eleverne/holdet under hele besøget.
Det er ikke tilladt at gå rundt på anlægget uden en formidler.
Renseanlægget er en arbejdsplads med mere end 50 aktive medarbejdere, maskiner og bassiner med spildevand. Derfor er der en række sikkerhedsregler, som I skal følge. Af hensyn til trafik og anlæg skal de besøgende holde sig samlet og til enhver tid følge formidlerens anvisninger.

BIOFOS har ikke ansvar for personlige ejendele.

BOOK HER