Spildevandsrensning

Fag: Biologi, geograf, fysik/kemi
Trin: 7.-9. klasse
Varighed: 2,5 time

Dette forløb er vores grundforløb tilpasset 7.-9. klasse. I dette forløb lærer eleverne alt om spildevandsrensning – dvs. både om hvordan vi gør det og hvorfor vi gør det. Vi gennemgår vandets kredsløb, algeopblomstring og iltsvind samt selvfølge de forskellige renseprocesser på anlægget.

Undervejs arbejder eleverne med forsøg, der underbygger deres viden om og forståelse for de enkelte trin i renseprocessen. Her skal de først dissekere en spildevandsprøve og senere lave forsøg, der illustrerer den biologisk rensning på anlægget. De skal anvende laboratorieudstyr, bruge test-kit og følge forsøgsvejledninger.

Forsøg og teori følges op af fremlæggelser og diskussion, der øver eleverne i at argumentere og præsentere forsøgsresultater.

Forløbet har fokus på de tre renseprocesser og fysikken, biologien og kemien bag. Derudover har forløbet fokus på, hvordan vi selv kan have indflydelse på renseprocessen, både positivt og negativt. Vi besvarer bl.a. spørgsmålene:

Hvad sker der i de tre renseprocesser på anlægget?
Hvad renser vi for i den biologiske rensning, og hvilke processer indgår i rensningen?
Hvordan og hvorfor renser vi fosfor ud af spildevandet?

Forløbet kan specifik understøtte arbejdet med de fællesfaglige fokusområder Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer, Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer eller Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår.

Bemærk: Alle forløb hos KloakLab begynder med en rundtur på anlægget – så gør dig klar til at se, høre og ikke mindst lugte spildevandet! Her bliver mængder og kapacitet meget synligt.

Rundvisning
Elever på rundvisning

Verdensmål

Hos BIOFOS integrerer vi verdensmålene i alt, hvad vi laver. Derfor har vi selvfølgelig også fokus på det i KloakLab, hvor et verdensmålshjul viser de mål, vi specifikt arbejder strategisk med hos BIOFOS. Det kan give inspiration til en aktiv snak om, hvilke verdensmål der passer ind i arbejdet med spildevandsrensning.

.

Forberedelse inden forløbet:

Som forberedelse til besøget, kan I allerede på forhån orientere jer om renseprocessen. Se fx. en kort video om renseprocessen her (2 min.). Eller læs om fx drikkevand, klimatilpasning og spildevand på Vandets Vej.

KloakLab står klar med kompetente formidlere, og vi glæder os til at dele ud af vores faglige viden. Formidleren håndterer den almene klassestyring under besøget, men vi forventer at den ansvarlige lærer/underviser deltager i forløbet og tager sig af de situationer der må opstå, hvis elever/studerende bliver mere støjende eller på anden vis forstyrrer forløbet.

Forløbet tilbydes på

Sikkerhed og ansvar:

Vi gør opmærksom på at jeres besøg på renseanlægget er på eget/skolens ansvar, og det er læreren/underviseren der har ansvaret for eleverne/holdet under hele besøget.

Det er ikke tilladt at gå rundt på anlægget uden en formidler.

Renseanlægget er en arbejdsplads med mere end 50 aktive medarbejdere, maskiner og bassiner med spildevand. Derfor er der en række sikkerhedsregler, som I skal følge.

Af hensyn til trafik og anlæg skal de besøgende holde sig samlet og til enhver tid følge formidlerens anvisninger.

BIOFOS har ikke ansvar for personlige ejendele.

BOOK HER