Det Mikroskopiske Spildevand

Hvordan ser der ud i en dråbe vand?

Fag: Natur/teknologi
Trin: 5.-6. klasse
Varighed: 2,5 time
Forberedelse: 4 lektioner

Det er en fordel at eleverne har gennemgået forberedelsesmaterialet inden besøget

Dette forløb er et temaforløb tilpasset 5.-6. klasse. Forløbet har fokus på den mikrobielle verden og giver eleverne viden om bakterier og mikroorganismer – fx at der er flere bakterier i et gram lort end der er mennesker i hele verden. Derudover får eleverne en forståelse for, at bakterier ikke kun er noget mennesker bliver syge af, men faktisk er nødvendigt for liv på jorden.

Undervejs i forløbet ser vi på forskellige mikroorganismer i mikroskopet og bliver klogere på hvilken vigtig rolle bakterier spiller i rensning af spildevand. En stor del af forløbet er netop, at eleverne selv får lov at håndtere et mikroskop. De bliver grundigt introduceret til brugen af et mikroskop og med 100 og 400 gange forstørrelser, får de mulighed for at se livet i en dråbe vand fra både haven og spildevandet.

I er velkomne til at tage jeres egne vandprøver med hjemme fra skolen, haven eller en nærliggende å, sø eller vandløb, hvis der er noget bestemt i gerne vil kigge efter!

Eleverne har god tid til at kigge i mikroskop, undersøge prøverne og lære hvordan man bruger det
Eleverne skal selv prøve at lave præparater med vand fra en å.

Efter forløbet kan eleverne:

Bruge et mikroskop
Undersøge en indsamlet prøve.
Sammenligne forskellige typer af vandprøver

Bemærk: Alle forløb hos KloakLab begynder med en rundtur på anlægget – så gør dig klar til at se, høre og ikke mindst lugte spildevandet! Her bliver mængder og kapacitet meget synligt.

Rundvisning
Elever på rundtur

Forberedelse inden besøget:

Forløbet “Det mikroskopiske spildevand” gennemgår ikke processerne på anlægget. Det er derfor vigtigt, at eleverne på forhånd har kendskab til disse. KloakLabs forberedelsesmateriale giver en grundig gennemgang af spildevandsprocesserne og hvorfor det er vigtigt at rense spildevand. Find det her.

KloakLab står klar med kompetente formidlere, og vi glæder os til at dele ud af vores faglige viden. Formidleren håndterer den almene klassestyring under besøget, men vi forventer at den ansvarlige lærer/underviser deltager i forløbet og tager sig af de situationer der må opstå, hvis elever/studerende bliver mere støjende eller på anden vis forstyrrer forløbet.

Forløbet tilbydes på:

Sikkerhed og ansvar:

Vi gør opmærksom på at jeres besøg på renseanlægget er på eget/skolens ansvar, og det er læreren/underviseren der har ansvaret for eleverne/holdet under hele besøget.

Det er ikke tilladt at gå rundt på anlægget uden en formidler.

Renseanlægget er en arbejdsplads med mere end 50 aktive medarbejdere, maskiner og bassiner med spildevand. Derfor er der en række sikkerhedsregler, som I skal følge.

Af hensyn til trafik og anlæg skal de besøgende holde sig samlet og til enhver tid følge formidlerens anvisninger.

BIOFOS har ikke ansvar for personlige ejendele.

BOOK HER