Det Mikroskopiske Spildevand

Hvordan ser der ud i en dråbe vand?

Fag: Natur/teknologi
Trin: 5.-6. klasse
Varighed: 2,5 time
Forberedelse: 4 lektioner

Vi oplever nogen gange at vores booking kalender ser helt optaget ud. Er det tilfældet for dig, så prøv en anden browser eller ring til os, så finder vi en løsning!

Det er vigtigt at eleverne har gennemgået forberedelsesmaterialet
“Fra spildevand til havvand” inden besøget.

Besøget

Der er flere bakterier i et gram lort end der er mennesker i hele verden. Eleverne får en forståelse for at bakterier ikke kun er noget mennesker bliver syge af, men faktisk er nødvendigt for liv på jorden.

Vi ser på forskellige mikroorganismer og bliver klogere på hvilken vigtig rolle bakterier spiller i rensning af spildevand.

Eleverne bliver grundigt introduceret til brugen af et mikroskop. Med 100 og 400 gange forstørrelser, får de mulighed for at se livet i en dråbe vand fra både haven og spildevandet.

Eleverne har god tid til at kigge i mikroskop til at undersøge prøverne og lære hvordan man bruger det
Eleverne skal selv prøve at lave præparater med vand fra en å.

Øvelser

Hvad hedder delene på et mikroskop, hvor sidder de henne og hvad bruges de til?

Hvordan overføres bakterier fra en person til en anden?

Hvordan laver man et præparat på et objetkglas, med vand fra en å?

I er velkomne til at tage jeres egne vandprøver med hjemme fra skolen, haven eller en nærliggende å, sø eller vandløb!

Rundvisning

Rundvisningen er altid en del af besøget hos BIOFOS. Eleverne kommer med rundt og ser (og lugter!) renseanlægget, hvor især de store forklaringstanke og luftningstankene (biologisk rensning) ofte er populære. Her bliver mængder og kapacitet meget synligt.
Undervejs følger vi op på det eleverne har lært om i forberedelsesforløbet.

Rundvisning

Formål

Kendskab til brugen af mikroskop.

Undersøgelse af indsamlet prøve

Sammenligning af forskellige typer af vandprøver

Forløbet tilbydes på:

Forberedelse

Brug vores undervisningsforløb til at forberede jeres besøg. Du finder siden her.

BOOK HER