Spildevandsrensning + fokusemne

Fag: Naturvidenskabligt grundforløb, biologi, geografi, kemi, bioteknologi.
Trin: 1.-3. g.
Varighed: 2,5 time

Dette forløb er vores grundforløb tilpasset ungdomsuddannelserne og med et tilvalgt tema. I dette forløb lærer eleverne alt om spildevandsrensning – dvs. både om hvordan vi gør det og hvorfor vi gør det. Vi gennemgår vandets kredsløb, algeopblomstring og iltsvind samt selvfølge de forskellige renseprocesser på anlægget.

Undervejs arbejder eleverne med forsøg, der underbygger deres viden om og forståelse for de enkelte trin i renseprocessen. Her skal de først lave forsøg, der illustrerer den biologisk rensning på anlægget og bagefter lave forsøg med bundfældning af fosfat. De skal anvende laboratorieudstyr, bruge test-kit og følge forsøgsvejledninger.

Forsøg og teori følges op af fremlæggelser og diskussion, der øver eleverne i at argumentere og præsentere forsøgsresultater.

Fokustemaer

Ud over den grundlæggende viden om spildevandsrensning, indeholder forløbet til ungdomsuddannelserne også et temaafsnit. Vi har tre temaer at vælge imellem, alt efter hvad I finder interessant eller arbejder med på skolen. Læs mere om de tre temaer her:

Miljø

I dette temaafsnit har vi særlig fokus på samfundets brug og udledning af stoffer. Vi går i dybden med hvordan udledning af glukose og fosfor påvirker havmiljøet. Vi ser nærmere på respirationsprocessen, og hvordan nitrifikation og denitrifikation fungerer i renseprocessen.


Energi og ressourcer

I dette temaafsnit sætter vi fokus på den grønne energi, vi kan lave ud af det organiske materiale fra spildevandet. Vi tager udgangspunkt i BIOFOS’ energiproduktion og taler om begrebet cirkulær økonomi. Vi har især fokus på, hvordan slam og andre ressourcer fra spildevandet bruges i produktionen af biogas.


Klima

Dette temaafsnit handler om udfordringerne i forbindelse med klimasikring af byer, når der falder voldsom regn og skybrud. Udfordringerne anskues i høj grad også i forhold til renseanlægget og den massive mængde vand, som løber ned i kloakken, ud på anlægget og presser kapaciteten og rensekvaliteten. Vi viser billeder af de udfordringer det skaber for byen, for vandmiljøet og taler om løsningsforslag.


Rundvisning

Rundvisningen er altid en del af besøget hos BIOFOS. Eleverne kommer med rundt og ser (og lugter!) renseanlægget, hvor især de store forklaringstanke og luftningstankene (biologisk rensning) ofte er populære. Her bliver mængder og kapacitet meget synligt.

Forberedelse inden forløbet:

Som forberedelse til et besøg, vil det være en god ide at eleverne har orienteret sig om renseprocessen.
Det kan gøres enten ved at læse om renseprocessen på vandetsvej.dk,

eller på kloaklabs egen side


I behøver ikke gennemgå det hele før I kommer – vi gennemgår materialet når I er på besøg.

KloakLab står klar med kompetente formidlere, og vi glæder os til at dele ud af vores faglige viden. Formidleren håndterer den almene klassestyring under besøget, men vi forventer at den ansvarlige lærer/underviser deltager i forløbet og tager sig af de situationer der må opstå, hvis elever/studerende bliver mere støjende eller på anden vis forstyrrer forløbet.

Forløbet tilbydes på begge vores anlæg, se her hvor de ligger

Sikkerhed og ansvar

Vi gør opmærksom på at jeres besøg på renseanlægget er på eget/skolens ansvar, og det er læreren/underviseren der har ansvaret for eleverne/holdet under hele besøget.

Det er ikke tilladt at gå rundt på anlægget uden en formidler.

Renseanlægget er en arbejdsplads med mere end 50 aktive medarbejdere, maskiner og bassiner med spildevand. Derfor er der en række sikkerhedsregler, som I skal følge.

Af hensyn til trafik og anlæg skal de besøgende holde sig samlet og til enhver tid følge formidlerens anvisninger.

BIOFOS har ikke ansvar for personlige ejendele.