Grundforløb
om Spildevand og klima

Fag: Naturvidenskablig grundforløb, biologi, geografi, kemi, bioteknologi.
Trin: 1.-3. g.
Varighed: 2,5 time

Grundforløbet er en grundig gennemgang af renseprocessen. Eleverne kommer tæt på spildevandets forunderlige verden og følger på rundvisningen vandets vej gennem renseanlægget

I vores laboratorium gennemgår vi et flowchart af renseanlægget, der giver et overblik over spildevandets vej gennem renseanlæggets forskellige renseprocesser, inden det til slut ledes ud i havet.
Undervejs arbejder eleverne med forsøg der underbygger deres viden om og forståelse for de enkelte trin i renseprocessen.

Eleverne skal i grupper bl.a. dissekere en spildevandsprøve, lave forsøg der illustrerer biologisk rensning samt et forsøg med bundfældning af fosfor. De skal anvende laboratorieudstyr, bruge test-kit og følge forsøgsvejledninger.

Forsøg og teori følges op af fremlæggelser og diskussion, der øver eleverne i at argumentere og præsentere forsøgsresultater.

Klima

Klima omhandler udfordringerne i forbindelse klimasikring af byer, når der falder voldsom regn og skybrud. Udfordringerne anskues i høj grad også i forhold til renseanlægget og den massive mængde vand, som løber ned i kloakken, ud på anlægget og presser kapaciteten og rensekvaliteten. Vi viser billeder af de udfordringer det skaber for byen, for vandmiljøet og viser nogle løsningsforslag.

Verdensmål

Hos BIOFOS integrerer vi verdensmålene i vores strategi for forretningsmål.
Derfor har vi selvfølgelig også fokus på det i KloakLab, hvor eleverne stifter bekendtskab med de verdensmål BIOFOS har udvalgt, gennem en aktiv snak om hvilke verdensmål der passer ind i arbejdet med spildevandsrensning.

Rundvisning

Rundvisningen er altid en del af besøget hos BIOFOS. Eleverne kommer med rundt og ser (og lugter!) renseanlægget, hvor især de store forklaringstanke og luftningstankene (biologisk rensning) ofte er populære. Her bliver mængder og kapacitet meget synligt.

Inden forløbet:

Som forberedelse til et besøg, vil det være en god ide at eleverne har orienteret sig om renseprocessen.
KloakLabs undervisningsforløb gennemgår alle trinene med opgaver og forsøg.

KloakLab står klar med kompetente formidlere, og glæder os til at dele ud af vores faglige viden. Formidleren håndterer den almene klassestyring under besøget, men vi forventer at den ansvarlige lærer/underviser deltager i forløbet og tager sig af de situationer der må opstå, hvis elever/studerende bliver mere støjende eller på anden vis forstyrrer forløbet.

Forløbet tilbydes på

BOOK HER