Tillægsmodul: Klimatilpasning og spildevand

Klimamodulet omhandler udfordringerne i forbindelse klimasikring af byer, når der falder voldsom regn og skybrud. Udfordringerne anskues i høj grad også i forhold til renseanlægget og den massive mængde vand, som løber ned i kloakken, ud på anlægget og presser kapaciteten og rensekvaliteten. Vi viser billeder af de udfordringer det skaber for byen, for vandmiljøet og viser nogle løsningsforslag.

Læs om grundmodulet her