MiljøMissionen

Fag: Biologi, geografi, fysik/kemi
Trin: 7.-9. klasse
Varighed: 2,5 time

FØR BESØGET er det vigtigt at klassen har gennemgået forberedelsesforløbet

MijløMissionen

Miljømissionen er KloakLabs nye undervisningstilbud om miljø med gådeløsning og  undersøgelser .
Eleverne skal i MiljøMissionen løse gåder, finde koder til hængelåse og bruge deres viden fra før-forløbet til at løse forskellige opgaver.

Forberedelse på skolen

Som noget nyt, har vi lavet et helt forløb, hvor besøget i KloakLab er en del af den samlede læring. Eleverne derfor skal allerede på skolen skal arbejde med renseprocessen og introduceres til emnet spildevand og miljø. Det betyder at eleverne får den fornødne forforståelse til at arbejde videre med Miljømissionen hos KloakLab.

Før-forløbet er nemt at gå til både for eleverne og for dig som lærer. Vi har samlet relevante tekster, forsøg og små opgaver. Du kan finde forløbet på følgende link.

MiljøMissionen

I formidlingslokalet bliver eleverne sat i gang med MiljøMissionen.  I grupper skal de samarbejde og bruge deres viden om bl.a. bypass, ammonium og nitrat i den biologiske rensning og hvad der må komme i toilettet, for at komme videre fra opgave til opgave og løse de tre missioner. De vil anvende den viden de har fået i forberedelsen, tilegne sig ny viden og derved få en dybere forståelse for, hvordan spildevand kan påvirke havmiljøet hvis det sendes urenset ud i havet.

Aflæsning af søjlediagram
Måling af ammonium og nitrat i spildevand

Efterarbejde

Vi lægger vægt på, at arbejdet med et fagligt emne skal bearbejdes både før og efter et besøg. Vi har derfor i vores undervisningsforløb også udarbejdet opgaver eleverne kan arbejde med efter de har været på besøg i KloakLab.

Klassen får et sæt af vores renseproceskortspil med hjem, som I sammen med et par små opgaver kan afslutte forløbet med hjemme på skolen. Find opfølgningsopgaverne her.

Rundvisning

Rundvisningen er altid en del af besøget hos BIOFOS. Eleverne kommer med rundt og ser (og lugter!) renseanlægget, hvor især de store forklaringstanke og luftningstankene (biologisk rensning) ofte er populære. Her bliver mængder og kapacitet meget synligt.
Undervejs følger vi op på det eleverne har lært om i forberedelsesforløbet

.

Rundvisning
Elever på rundvisning

Fælles faglige fokusområder

Igennem forløbet kommer eleverne til at lære om spildevandsrensning og miljøpåvirkningen, når renseanlæg leder renset og urenset (bypass) spildevand ud i havmiljøet. Eleverne skal bl.a. på og omkring skolen lede efter kilder der potentielt kan ende med at skade havmiljøet, hvis det ikke bliver renset væk i renseprocessen. Eleverne skal i forløbet arbejde med følgende fælles faglige fokusområder

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

  • Eleverne kommer til at arbejde med egne undersøgelser af lokalområdet.
    – Det gør de ved at blive klogere på renseprocessen gennem opgaverne i Miljømissionen.
  • Eleverne kommer til at arbejde med interessemodsætninger, så eleverne har mulighed for at tage stilling.
    – Det skal de bl.a ved at forholde sig til at renseanlæg har eller kan have bypass. Her skal de undersøge hvor stort et problem bypass er, hvad de tænker om det og evt. løsninger på problemet.

Inden forløbet

Det vigtigt at eleverne har lært om renseprocessen og været igennem forberedelsesmaterialet, for at kunne gennemføre MiljøMissionen.

Vi gennemgår ikke renseprocessen ved dette besøg, men eleverne skal løse opgaver på baggrund af den viden de har fået gennem undervisningsforløbet, som er tilrettelagt af KloakLab.


KloakLab står klar med kompetente formidlere, og glæder os til at dele ud af vores faglige viden. Formidleren håndterer den almene klassestyring under besøget, men vi forventer at den ansvarlige lærer/underviser deltager i forløbet og tager sig af de situationer der må opstå, hvis elever/studerende bliver mere støjende eller på anden vis forstyrrer forløbet.

Forløbet tilbydes på

Det med sikkerhed og ansvar:

Vi gør opmærksom på at jeres besøg på renseanlægget er på eget/skolens ansvar, og det er læreren/underviseren der har ansvaret for eleverne/holdet under hele besøget.
Det er ikke tilladt at gå rundt på anlægget uden en formidler.
Renseanlægget er en arbejdsplads med mere end 50 aktive medarbejdere, maskiner og bassiner med spildevand. Derfor er der en række sikkerhedsregler, som I skal følge. Af hensyn til trafik og anlæg skal de besøgende holde sig samlet og til enhver tid følge formidlerens anvisninger.

BIOFOS har ikke ansvar for personlige ejendele.