MiljøMissionen

Fag: Biologi, geografi, fysik/kemi
Trin: 7.-8. klasse
Varighed: 2,5 time
Forberedelse: 6 lektioner om spildevandsrensning + 2 lektioner specifikt om MiljøMissionen

Det er en fordel at eleverne har gennemgået forberedelsesmaterialet inden besøget
eller har været på besøg tidligere til grundforløbet.

Spildevandsrensning handler om meget mere end selve renseprocessen. Dette temaforløb dykker ned i de mijlømæssige udfordringer og lovkrav der ligger til grund for BIOFOS’ arbejde med at rense spildevandet inden det sendes ud i Køge Bugt og Øresund.

Forløbet har fokus på havmiljøet, og introducerer eleverne til rensekrav, renseværdier, bypass, biologisk rensning og meget mere.

Under besøget skal eleverne arbejde sammen i grupper om at løse gåder og finde koder til hængelåse, der åbner op for opgaver, hvor de skal bruge deres viden fra forberedelsesmaterialet.

De tre missioner følges i KloakLabs spil MiljøMissionen, der er delt op i 3 runder, der styres på en Ipad i vores eget udviklede spil.
I Udledningsmissionen skal eleverne undersøge hvor store mængder organisk materiale, fosfor og kvælstof der bliver udledt med det rensede spildevand og regne ud hvor stor en andel af den samlede udledning der er bypass.
I laborantmissionen skal eleverne foretage målinger af værdierne af ammonium og nitrat i den biologiske renseproces og undersøge sammenhængen mellem de to nærringstoffer.
I sorteringsmissionen skal eleverne gå på opdagelse i sortering af affald, hvad der rent faktisk må komme i afløbet derhjemme, og hvad der sker med det affald der havner på renseanlægget.

Det er et anderledes besøg, hvor elevernes evne til at tænke uden for boksen og sætte deres viden i spil i nye kontekster bliver sat på prøve!

Brug som et fællesfagligt fokusområde i udskolingen, eller i gymnasiet i det naturfaglige grundforløb.

Aflæsning af søjlediagram
Måling af ammonium og nitrat i spildevand

Efter forløbet har eleverne:

  • Viden om hvad der må og ikke må komme i toilettet
  • Kompetencer til at forklare hvad recipient og bypass betyder
  • Kompetencer til at forklare processen i den biologiske rensning, og hvorfor ammonium og nitratniveauet stiger og falder
  • Kendskab til BIOFOS’ udledningskrav og rensekvalitet

Fælles fagligt fokusområde

Forløbet kan specifik understøtte arbejdet med de fællesfaglige fokusområder Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer, Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer eller Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår.

Ved at arbejde med spilevand og miljø, får eleverne et indblik i en anden side af renseprocessen. Der renses ikke kun for menneskets skyld, men i særdeleshed for vandmiljøet omkring os, som er recipient til det rensede vand. Men det vand vi udleder er ikke helt rent. Eleverne skal undervejs overveje om det bliver gjort godt nok, og om vi kan gøre det bedre. Men hvad er konsekvenserne af det?

Følg op på besøget med at lave perspektiverende undersøgelser og find ud af endnu flere dilemmaer ved spildevandsrensning.


Bemærk: Alle forløb hos KloakLab begynder med en rundtur på anlægget – så gør dig klar til at se, høre og ikke mindst lugte spildevandet! Her bliver mængder og kapacitet meget synligt.

Rundvisning
Elever på rundvisning

Forberedelse inden forløbet

For at kunne løse gåderne og klare missionerne i KloakLab er det vigtigt at klassen har forberedt sig hjemmefra.

Forberedelsesmaterialet tager eleverne gennem renseprocessen og introducerer dem til de fagbegreber, de kommer til at blive mødt med i KloakLab. Forberedelsesmaterialet er bygget op i to sektioner; en sektion om spildevand generelt set (6 lektioner) og en sektion specifikt tilpasset MiljøMissionen (2 lektioner) Du finder materialet her:

Hvis klassen har været på besøg til Grundforløbet, kan den del af forberedelsen springes over, og klassen kan nøjes med at gennemgå det specifikke materiale til MiljøMissionen.

.

Besøget

KloakLab står klar med kompetente formidlere, og glæder os til at dele ud af vores faglige viden. Formidleren håndterer den almene klassestyring under besøget, men vi forventer at den ansvarlige lærer/underviser deltager i forløbet og tager sig af de situationer der må opstå, hvis elever/studerende bliver mere støjende eller på anden vis forstyrrer forløbet.

Efterarbejde

Vi lægger vægt på, at arbejdet med et fagligt emne skal bearbejdes både før og efter et besøg. Vi har derfor i vores undervisningsforløb også udarbejdet opgaver eleverne kan arbejde med efter de har været på besøg i KloakLab.

Klassen får også et sæt af vores renseproceskortspil med hjem, som I sammen med et par små opgaver kan afslutte forløbet med hjemme på skolen. Find opfølgningsopgaverne her:

.

Forløbet tilbydes på

Sikkerhed og ansvar:

Vi gør opmærksom på at jeres besøg på renseanlægget er på eget/skolens ansvar, og det er læreren/underviseren der har ansvaret for eleverne/holdet under hele besøget.

Det er ikke tilladt at gå rundt på anlægget uden en formidler.

Renseanlægget er en arbejdsplads med mere end 50 aktive medarbejdere, maskiner og bassiner med spildevand. Derfor er der en række sikkerhedsregler, som I skal følge.

Af hensyn til trafik og anlæg skal de besøgende holde sig samlet og til enhver tid følge formidlerens anvisninger.

BIOFOS har ikke ansvar for personlige ejendele.