Historiens toiletsus

Udviklingen af spildevandskulturen fra romerne til i dag.

Fag: Historie
Trin: 5.-6. klasse
Varighed: 2,5 time
Forberedelse: 4 lektioner

Det er vigtigt at eleverne har gennemgået forberedelsesmaterialet inden besøget.

Forløbet gennemgår den lange rejse fra oldtidens enkle spildevandsstrukturer til nutidens moderne spildevandsrensning med vægt på bæredygtighed, ressourceudnyttelse og klimatilpasning.

Vi runder også fortidens opfattelse af årsager til sygdom f. eks kolera- op til vore dages viden om sygdomsfremkaldende indhold i spildevand, og til at vi nu skal til at overvåge coronasmitten ved hjælp af spildevandsprøver, der via danskernes afføring kan vise om smitten stiger i et område.

Afslutningsvis får eleverne lejlighed til at se levende organismer i en dråbe spildevand, som via mikroskop bliver transmitteret op på storskærm.

Renseprocessen vil ikke blive gennemgået, men elevernes viden fra forberedelsesmaterialet vil blive anvendt til løsning af opgaverne undervejs.

Øvelser

Byg en By-spillet´, der udfordrer elevernes valg til: hvor vil i vælge at placere byen, og hvilke elementer i byen er de vigtigste.

Ligeledes skal eleverne dissekere en ”spildevandsprøve” og måle på indhold af organisk materiale og ammonium.

Rundvisning

Rundvisningen er altid en del af besøget hos BIOFOS. Eleverne kommer med rundt og ser (og lugter!) renseanlægget, hvor især de store forklaringstanke og luftningstankene (biologisk rensning) ofte er populære. Her bliver mængder og kapacitet meget synligt.
Undervejs følger vi op på det eleverne har lært om i forberedelsesforløbet.

Rundvisning

Formål

Det er formålet med forløbet at styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet med henblik på, at de forstår, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte.

Forløbet tilbydes på:

Forberedelse

Brug vores undervisningsforløb til at forberede jeres besøg. Du finder siden her.

BOOK HER