Fællesfaglige fokusområder

Et besøg i KloakLab understøtter arbejdet med fællesfaglige undervisningsforløb

En vigtig faktor for et besøg hos BIOFOS er, at eleverne oplever og får forståelse af sammenhæng mellem naturfagene og lokalsamfundet.
Som det enslydende er beskrevet i læseplanerne for fysik/kemi, biologi og geografi, skal naturfagene i 7. – 9. klasse periodevis samarbejde om at gennemføre mindst seks fællesfaglige undervisningsforløb. Her af skal minimum fire af forløbene tage udgangspunkt i nedenstående fælles faglige fokusområder.

De Fællesfaglige fokusområder

Vores Fokusområder

I KloakLab understøtter vores forskellige fokusområder “Miljø”, “Klima” og “Energi og ressourcer”, nogle af de fællesfaglige undervisningsforløb som der findes på f.eks. Astra, og ClioOnline og flere andre portaler.

Forløbene i KloakLab tager således udgangspunkt i nedenstående Fællesfaglige fokusområder;
– Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget
– Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan
– Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer
– Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer
– Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

Et besøg i KloakLab vil derfor være et godt supplement til et undervisningsforløb, da eleverne her får mulighed til at koble teori til virkelighed og får en nærværende faglig indsigt i rensning af spildevand.