Basis spildevands forløb

Fag: Biologi, geograf, fysik/kemi
Trin: 7.-10. klasse
Varighed: 2,5 time
Sted: KloakLab Renseanlæg Avedøre.

Introduktionen er kernen i vores fortælling om renseanlægget og er derfor udgangspunktet for alle forløb til 7.-9. klasse. Et besøg hos Kloaklab består derfor altid af introduktionsforløbet + et valgfrit tilvalgsvalgsforløb. Herunder findes et overblik over, hvad introduktionsforløbet indeholder. Senere findes et overblik over, hvilke færdigheds-, videns- og læringsmål forløbet sigter imod.

Introduktion: Tilvalg:
Basis spildevands forløb

 • Grundig introduktion til renseanlægget
 • Mikroskopi
 • Øvelser og forsøg
 • Rundvisning
Spildevand og miljø
Klimatilpasning og spildevand
Energi og ressourcer i spildevand

 

Læse mere om de forskellige dele af vores forløb herunder.

Introduktion:

I forløbet kommer eleverne tæt på spildevandets forunderlige verden. De får indsigt i, hvilken rolle de spiller i vandets og naturens store kredsløb. I vores laboratorium arbejder eleverne aktivt med forsøg, der knytter sig til biologisk rensning af spildevand.

Forløbet indeholder en grundig introduktion til, hvordan man renser spildevandet på et renseanlæg.

Eleverne udstyres med kitler, masker og gummihandsker, så de kan undersøge, hvad spildevand faktisk indeholder. De måler glukose og ammonium. Eleverne laver forsøg med nedbrydningen af organisk materiale og fremlægger resultaterne for hinanden. Vi ser i mikroskop og ser på alt det liv som er i spildevandet på et renseanlæg. Som afslutning går vi en tur ud og oplever lugten på et renseanlæg.

Undervisningen er tilrettelagt med vægt på fagligheden og dialog, hvor elev
erne deltager aktivt og udfører naturvidenskabelige gruppeøvelser

Et forløb i KloakLab er tilrettelagt, så det er tilpasset elevernes klassetrin og faglighed. Øvelser og forsøg er afstemt med folkeskolens nye forenklede fælles mål. I forløbet bruger vi naturvidenskabelig arbejdsmetode, hvor eleverne for mulighed for erkendelse gennem dialog og træning i fremlæggelse.

Tilvalgsmodul:

Derudover skal I vælge et fokus for forløbet. Der er tre fokområder man kan vælge imellem:

 • Spildevand og miljø
  Få indsigt i samfundet brug og udledning af stoffer
 • Klimatilpasning og spildevand
  Forstå klimaforandringernes betydning for renseanlægget
 • Energi og ressourcer i spildevand
  Oplev, hvordan vores spildevand bliver til grøn energi.

Download øvelsesvejledninger for 7.-10. klasse:

Brug hjemmesiden vandetsvej.dk til at forberede jeres besøg. Du finder siden her.

BOOK HER