Fra spildevand til havvand (6.-7.klasse)

Fag: Natur/teknologi, biologi, geograf og fysik/kemi
Trin: 6.-7. klasse
Varighed: 2,5 time
Sted: KloakLab Renseanlæg Avedøre

DSC_1192

I forløbet kommer eleverne tæt på spildevandets forunderlige verden. De får indsigt i, hvilken rolle de spiller i vandets og naturens store kredsløb. I vores laboratorium arbejder eleverne aktivt med forsøg, der knytter sig til biologisk rensning af spildevand.

Forløbet indeholder en grundig introduktion til, hvordan man renser spildevandet på renseanlægget.

Vi dykker ned i den mikrobiologiske verden og arbejder med den biologiske renseproces hvor eleverne undersøger, hvordan husholdningskemikalier påvirker processen. De laver små forsøg og fremlægger resultaterne for hinanden. Vi ser i mikroskop og ser på alt det liv som er i spildevandet på et renseanlæg. Som afslutning går vi en tur ud og oplever lugten på et renseanlæg.

Undervisningen er tilrettelagt med vægt på fagligheden og dialog, hvor eleverne deltager aktivt og udfører naturvidenskabelige gruppeøvelser.

Et forløb i KloakLab er tilrettelagt, så det er tilpasset elevernes klassetrin og faglighed. Øvelser og forsøg er afstemt med folkeskolens nye forenklede fælles mål. I forløbet bruger vi naturvidenskabelig arbejdsmetode, hvor eleverne for mulighed for erkendelse gennem dialog og træning i fremlæggelse.

Download øvelsesvejledninger for 6.-7. klasse her: Øvelser 6.-7. klasse

Brug hjemmesiden vandetsvej.dk til at forberede jeres besøg. Du finder siden her.

BOOK HER