Fællesfagligt fokusområde

Et besøg i KloakLab understøtter arbejdet med fællesfaglige undervisningsforløb

En vigtig faktor for et besøg hos BIOFOS er, at eleverne oplever og får forståelse af sammenhæng mellem naturfagene og lokalsamfundet.
Som det enslydende er beskrevet i læseplanerne for fysik/kemi, biologi og geografi, skal naturfagene i 7. – 9. klasse periodevis samarbejde om at gennemføre mindst seks fællesfaglige undervisningsforløb. Her af skal minimum fire af forløbene tage udgangspunkt i nedenstående fælles faglige fokusområder.

Forløbene i KloakLab tager udgangspunkt i nedenstående fokusområder;

-Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan
-Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer
-Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer
-Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

Fokusområder

I KloakLab har vi forskellige fokusområder der understøtter forskellige fællesfaglige undervisningsforløb som f.eks;
Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer (spildevandsudledning)
Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan (energikilder)